C# Tài liệu C# tiếng Việt - [24/4/2018]

KangData

KangData Community

Staff member
V.I.P User
Joined
22 Mar 2018
Likes
9
#1
C# là gì ?
C# (đọc là "C thăng" hay "C sharp" ("xi-sáp")) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.
Có gì trong bộ tài liệu này ?
* Giáo trình Tiếng việt
C# Fast Food
Các giải pháp lập trình C#
Ngôn ngữ lập trình C#
Giáo trình lập trình C# 2.0
Lập trình C# - ĐH KHTN
Lập trình C# - ĐH BKHN
Lập trình Website với ASP . NET
LinQ Tiếng việt
Tài liệu C# - Trung tâm Nhất nghệ
Tài liệu kiến thức cơ bản C#
Tìm hiểu C# và viết ứng dụng

* Giáo trình tiếng Anh
C# 5.0 In the Nutshell
Think in C#

* Source Code
Từng bước học lập trình với C# . NET