C/C++ Sách Thinking in C/C++ [PDF]

KangData

KangData Community

Staff member
V.I.P User
Joined
22 Mar 2018
Likes
9
#1
C/C++ là gì
C++ (đọc là "C cộng cộng" hay "xi-plus-plus", IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến nhất trong khi đó.
Thinking in C/C++
Thinking in C/C++ là một trong những đầu sách đầu tiên các bạn nên đọc khi tiếp cận với C/C++, cuốn sách này rất hay, cung cấp kiến thức từ cơ bản nhất cho đến nâng cao. Giải quyết được nhu cầu công việc sau khi bạn đã trang bị đầy đủ cho mình tất cả kiến thức về C/C++, Thinking in C/C++ bao gồm 2 phần, phần 1 xoay quanh về nôi dung cơ bản, phần 2 sẽ xoáy mạnh vào phần practise và example và bao gồm các kiến thức nâng cao.
00000000002.jpg


Tải sách Thinking in C/C++
[Phần 1] | [Phần 2]