Javascript Khóa học Xử lý RegExp trong Javascript

KangData

KangData Community

Staff member
V.I.P User
Joined
22 Mar 2018
Likes
9
#1
RegExp là gì ?
Biểu thức chính quy (regular expressions ) các mẫu dùng để tìm kiếm các bộ kí tự được kết hợp với nhau trong các chuỗi kí tự. Trong JavaScript thì biểu thức chính quy cũng đồng thời các đối tượng, tức khi bạn tạo ra một biểu thức chính quy bạn có một đối tượng tương ứng
Xem thêm : https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
Regular expression dùng để làm gì?
Một số ví dụ thường dùng của Regular expression:
  • Trong lập trình, Regex dùng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào như email (ví dụ @mailserver.com), số điện thoại (10 số hoặc 11 số và phải là số), chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy) ...
  • Trong một số phần mềm, Regex được áp dụng để xử lý chuỗi như tìm kiếm, thay thế chuỗi (giống như chức năng Find & Replace trong Microsoft Word) hoặc trích xuất chuỗi từ một chuỗi dài hơn.s/116914560269841113832
-> Có thể thấy được RegExp rất quan trọng trong việc xử lý các chuỗi dữ liệu được nhập từ người dùng, qua khóa học này chắc chắn rằng bạn sẽ tự tin làm ra các pattern yêu cầu người nhập theo đúng yêu cầu nhất.

php-regulyarnie-virazheniya-funkciya-preg-match-all.jpg

Khóa học Xử lý RegExp trong Javascript

Download bài tập : HERE
Download khóa học : HERE
Pass Unrar (Nếu có) : J2TEAM
 
Last edited: