Android Khóa học lập trình ứng dụng đọc báo Android

KangData

KangData Community

Staff member
V.I.P User
Joined
22 Mar 2018
Likes
9
#1
Lâp trình Android ?
Ngôn ngữ chính thức để phát triển Android là Java. Phần lớn Android được viết bằng Java và các hàm API của nó được thiết kế để được gọi chủ yếu từ Java. Bạn có thể phát triển ứng dụng C và C++ bằng cách sử dụng Android Native Development Kit (NDK), tuy nhiên Google không khuyến khích làm theo cách đó.
0000000000.JPG


Khóa học lập trình ứng dụng Android đọc báo

TẢI KHÓA HỌC | DỰ PHÒNG

images.png


Do hiện tại đang ảnh hưởng bởi việc đứt cáp AAG, một số link bị giới hạn tại máy chủ Việt Nam, nên gặp trường hợp link corrupt hãy thử link dự phòng, nếu link dự phòng die nốt hãy comment lại tại bài viết này .