C/C++ Khóa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật qua các ví dụ kinh điển

KangData

KangData Community

Staff member
V.I.P User
Joined
22 Mar 2018
Likes
9
#1
C/C++ là gì ?
C++ (đọc là "C cộng cộng" hay "xi-plus-plus", IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến nhất trong khi đó
Xem thêm tại Wikipedia : HERE
ctdlgt.PNG

Khóa học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật qua các ví dụ kinh điển
Link Download : TẢI KHÓA HỌC

Chương 1: Làm thế nào để trở thành một Lập trình chuyên nghiệp
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ C++
CHƯƠNG 3: CON TRỎ VÀ MẢNG
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP VỀ LỚP &, HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++
CHƯƠNG 5: CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP
CHƯƠNG 6: ĐỆ QUY VÀ QUAY LUI
CHƯƠNG 7: CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP NÂNG CAO
CHƯƠNG 8: THUẬT TOÁN TÌM KIẾM - TÌM KIẾM TUYẾN TÍNH
CHƯƠNG 7: THUẬT TOÁN TÌM KIẾM - TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
CHƯƠNG 10: CÁC THAO TÁC TRÊN CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM & CÂY AVL
CHƯƠNG 11: CÂY ĐỎ ĐEN
CHƯƠNG 12: B TREE
CHƯƠNG 13: TOÀN TẬP VỀ DANH SÁCH LIÊN KẾT - LINKED LIST
CHƯƠNG 14: DỰ ÁN 1 : TỪ ĐIỂN SỬ DỤNG CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM
 
Last edited: