Javascript Javascript cơ bản cốt lõi cho tới ES6

KangData

KangData Community

Staff member
V.I.P User
Joined
22 Mar 2018
Likes
9
#1
ES6 là gì ?
ES6 là chữ viết tắt của ECMAScript 6, đây được coi là một tập hợp các kỹ thuật nâng cao của Javascript và là phiên bản mới nhất của chuẩn ECMAScript. ECMAScript do hiệp hội các nhà sản xuất máy tính Châu Âu đề xuất làm tiêu chuẩn của ngôn ngữ Javascript. Bạn cứ nghĩ xem hiện nay có khá nhiều trình duyệt Browser ra đời và nếu mỗi Browser lại có cách chạy Javascript khác nhau thì các trang web không thể hoạt động trên tất cả các trình duyệt đó được, vì vậy cần có một chuẩn chung để bắt buộc các browser phải phát triển dựa theo chuẩn đó.
546100-636257787687659754-16x9.jpg


Khóa học Javascript cơ bản cốt lõi cho tới ES6

TẢI KHÓA HỌC

PART 1 | PART 2

images.png

 
Last edited:
Joined
28 Apr 2018
Likes
0
#7